Ready to Go Green?

Ympäristöasiat ja taloudelliset säästöt kulkevat usein käsi kädessä. Teidän Tukku ei ota huomioon ainoastaan taloudellista säästöä, vaan pitää tärkeänä myös ympäristöön kohdistuvien haittavaikutusten minimoimista. Nämä molemmat näkökannat on huomioitu laajassa tuotevalikoimassamme, joka koostuu pääosin kierrätettävistä ja energiaa säästävistä tuotteista.

Joutsenmerkityt tuotteet

Iso osa tuotteistamme on Joutsenmerkitty. Joutsenmerkki on Pohjoismaiden yhteinen ympäristömerkki, jonka tavoitteena on edistää kestävää kehitystä. Merkin avulla kuluttajia ja muita ostajia ohjataan valitsemaan ympäristön kannalta viisaasti. Merkin avulla myös kannustetaan valmistajia ja palveluntarjoajia tarjoamaan ympäristön kannalta parempia vaihtoehtoja. Joutsenmerkin saaneen tuotteen elinkaaren eri vaiheiden ympäristövaikutukset on arvioitu asiantuntijaryhmän laatimien kriteereiden pohjalta. Merkin myöntämiskriteerit uusitaan kolmen vuoden välein ja tuotteiden on kehityttävä vastaamaan uusia kriteereitä. Joutsenmerkki kertoo tuotteen olevan ympäristön kannalta parhaiden joukossa.

Energiamerkinnät

Energiamerkinnän tavoitteena puolestaan on antaa luotettavaa ja vertailukelpoista tietoa laitteiden energiankulutuksesta. Merkintä helpottaa eri laitteiden vertailua sekä suuntaa hankintoja energiatehokkaampaan ja pitkäikäisempään suuntaan. Laitteeseen kiinnitettävä energiamerkki osoittaa tuotteen käytön aikaista energiankulutusta asteikolla A-G. Joissakin laiteryhmissä, kuten lampuissa, käytetään myös A-luokkaa parempia luokkia: A+, A++ ja A+++. Energiatehokkaimmat lamput – energiansäästölamput ja LED-lamput – ovat olleet kaikki A-luokkaa, kun vanhat hehkulamput kuuluivat E-luokkaan. Hyvä energiatehokkuus yhdistettynä pitkään käyttöikään onkin LED-lamppujen etu halogeenilamppuihin verrattuna.

Kestävä kulutus

Teidän Tukku kannustaa järkevään kulutukseen ja kestävään kehitykseen. Taloudellisuus ja ympäristöystävällisyys ovatkin seikkoja, joihin kiinnitämme huomiota tehdessämme yhteistyötä eri toimittajien kanssa. Keskitymme ensisijassa pitkäikäisiin tuotteisiin, sillä pitkä käyttöikä vähentää tuotteen suhteellista ympäristörasitetta. Lisäksi Teidän Tukku ottaa kaupan yhteydessä maksuttomasti vastaan vastaavan määrän käytettyjä tuotteita, jotta taataan käytettyjen tuotteiden ympäristöystävällinen kierrätys.